ویژه های خبری :
امروز نظرات اقتصادی غربی، مورد مناقشه خود غربیها قرار می گیرد

امروز نظرات اقتصادی غربی، مورد مناقشه خود غربیها قرار می گیرد

اگر بانکداری اسلامی به معنای جامع کلمه محقق شود فتح عظیمی را موجب خواهد شد … بزرگترین سنگر اقتصادی امروز دنیاست

اگر بانکداری اسلامی به معنای جامع کلمه محقق شود فتح عظیمی را موجب خواهد شد … بزرگترین سنگر اقتصادی امروز دنیاست

حوزه های علمیه باید مسائل بانکداری بدون ربا را پاسخگو باشند

حوزه های علمیه باید مسائل بانکداری بدون ربا را پاسخگو باشند

ویژه های خبریRSS
امروز نظرات اقتصادی غربی، مورد مناقشه خود غربیها قرار می گیرد
۱۱ آذر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

امروز نظرات اقتصادی غربی، مورد مناقشه خود غربیها قرار می گیرد

اگر ما در زمینه اقتصادی و در زمینه تشکیلات اداری هم توصیه اسلام را دقیقاً عمل میکردیم، یقیناً وضعمان بهتر از این بود. ما آنچه را که در زمینه‌های اقتصادی عمل کرده‌ایم، متأسفانه یک نسخه مخلوط است. چیزهایی از اسلام در آن هست؛ اما مخلوط دارد. آن بخشِ مخلوط شده، برای ما هرگز خیری به‌بار…..

جدیدترین خبرهاRSS
امروز نظرات اقتصادی غربی، مورد مناقشه خود غربیها قرار می گیرد
۱۱ آذر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

امروز نظرات اقتصادی غربی، مورد مناقشه خود غربیها قرار می گیرد

اگر ما در زمینه اقتصادی و در زمینه تشکیلات اداری هم توصیه اسلام را دقیقاً عمل میکردیم، یقیناً وضعمان بهتر از این بود. ما آنچه را که در زمینه‌های اقتصادی عمل کرده‌ایم، متأسفانه یک نسخه مخلوط است. چیزهایی از اسلام در آن هست؛ اما مخلوط دارد. آن بخشِ مخلوط شده، برای ما هرگز خیری به‌بار…..

اگر بانکداری اسلامی به معنای جامع کلمه محقق شود فتح عظیمی را موجب خواهد شد … بزرگترین سنگر اقتصادی امروز دنیاست
۱۱ آذر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

اگر بانکداری اسلامی به معنای جامع کلمه محقق شود فتح عظیمی را موجب خواهد شد … بزرگترین سنگر اقتصادی امروز دنیاست

بانکداری اسلامی – پول را در جامعه به شکل اسلامی مطرح کردن و داد و ستد کردن – مسأله‌ی بسیار مهمی است. اگر بتوانیم این حقیقت را به معنای جامع کلمه در جامعه به وجود بیاوریم، فتح عظیمی در دنیا خواهد بود. فتح، فقط فتح قلعه‌ها و سنگرها نیست. اگر کارگزاران دستگاه بانکی بتوانند این…..

حوزه های علمیه باید مسائل بانکداری بدون ربا را پاسخگو باشند
۱۱ آذر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

حوزه های علمیه باید مسائل بانکداری بدون ربا را پاسخگو باشند

… مسائل جدیدی وجود دارد. در زمینه‌ی اقتصاد، مسائل تازه‌ای وجود دارد. مثلاً ما بانکداری اسلامی را به وجود آورده‌ایم. امروز مسائل تازه‌ای در زمینه‌ی پول و بانکداری وجود دارد؛ اینها را بایستی حل کرد؛ باید اینها را در بانکداری اسلامی – بانکداری بدون ربا – دید. کی باید اینها را انجام بدهد؟ فقه متکفل…..

امروز نظرات اقتصادی غربی، مورد مناقشه خود غربیها قرار می گیرد

اگر ما در زمینه اقتصادی و در زمینه تشکیلات اداری هم توصیه اسلام را دقیقاً عمل میکردیم، یقیناً وضعمان بهتر از این بود. ما آنچه را که در زمینه‌های اقتصادی عمل کرده‌ایم، متأسفانه یک نسخه مخلوط است. چیزها...

اگر بانکداری اسلامی به معنای جامع کلمه محقق شود فتح عظیمی را موجب خواهد شد … بزرگترین سنگر اقتصادی امروز دنیاست

بانکداری اسلامی – پول را در جامعه به شکل اسلامی مطرح کردن و داد و ستد کردن – مسأله‌ی بسیار مهمی است. اگر بتوانیم این حقیقت را به معنای جامع کلمه در جامعه به وجود بیاوریم، فتح عظیمی در دنیا...

حوزه های علمیه باید مسائل بانکداری بدون ربا را پاسخگو باشند

… مسائل جدیدی وجود دارد. در زمینه‌ی اقتصاد، مسائل تازه‌ای وجود دارد. مثلاً ما بانکداری اسلامی را به وجود آورده‌ایم. امروز مسائل تازه‌ای در زمینه‌ی پول و بانکداری وجود دارد؛ اینها را بایستی حل کر...

آیات و روایات در زمینه بانکداری اسلامی

   سوره بقره آیه ۲۴۵ مَنْ ذَالَّذی یُقرِضُ الله قَرْضاً حَسَناً فَیُضاعِفَهُ لَهُ اَضْعافاً کَثیرَهً کیست که خدا را وام (قرض الحسنه) دهد و خدا بر او به چندین برابر بیفزاید. ‌آیه ۳۹ سوه روم وَما اتَیْت...